Facebook

 

Kochani Uczniowie, jeśli zatęsknicie za szkołą i zajrzycie na tę stronę w czasie wakacji, poczytajcie!

 

6 ważnych zasad bezpieczeństwa na plaży

 

1. Wybieraj wyłącznie strzeżone plaże - wypoczywaj tylko w miejscach, gdzie masz zapewnioną opiekę ratownika.

2. Zawsze stosuj się do regulaminu plaży – większość zarządzanych plaż ma ustalone konkretne zasady zachowania. Nie ignoruj ich, bo w ten sposób przyczyniasz się do obniżenia jakości wypoczynku innych osób oraz możesz narazić się na niebezpieczeństwo. Regulamin określa np. że nie wolno wchodzić do wody poza obszarem kontrolowanym przez ratownika. Warto go przeczytać przed skorzystaniem z plaży.

3. Słuchaj się ratownika! - od tego Pana siedzącego na platformie może zależeć Twoje życie. Nie ignoruj go, nie udawaj, że nie widzisz czerwonej flagi, czy nie słyszysz gwizdka. Ratownik nosi na swoich barkach ogromną odpowiedzialność i nigdy nie zaryzykuje dopuszczenia do niebezpiecznych sytuacji. Osoby świadomie ignorujące polecenia ratowników wykazują się po prostu brakiem kultury i bezmyślną brawurą.

4. Nie skacz do wody na główkę - nawet doświadczeni pływacy nie skaczą do wody, nie sprawdzając wcześniej dna. Nieumiejętnie wykonany skok może stać się przyczyną groźnego wypadku.

5. Nie przyprowadzaj na plażę płochliwego psa – nawet jeśli Twoim zdaniem pupil jest okazem spokoju i miłości do ludzi, to inni mogą uważać zupełnie inaczej. Co więcej, nigdy nie jesteś w stanie do końca przewidzieć reakcji psa np. na złapanie go za ogon przez bawiące się dziecko. Lepiej więc przyjdź na plażę ze swoim pupilem dopiero wtedy, gdy nie ma na niej tłumów. Zwróć też uwagę, czy zarządca plaży w ogóle dopuszcza możliwość wprowadzania na nią psów.

6. COVID-19 - nie zapominaj o zachowaniu bezpiecznego dystansu podczas plażowania!

 

Dzisiaj pożegnaliśmy rok szkolny 2019/2020. Ze względu na sytuację epidemiczną nie należał on do zwyczajnych. Dzięki temu, że mamy mało liczne klasy, mogliśmy zapewnić bezpieczne warunki podczas wręczenia świadectw. W uroczystości udział wzięli nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice. Wszystkim uczniom gratulujemy, rodzicom jeszcze raz dziękujemy za współpracę i życzymy spokojnych, bezpiecznych i udanych wakacji! 

W związku z licznymi prośbami rodziców Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu podjął decyzję o utworzeniu dodatkowo klasy V.

Oddział zostanie uruchomiony przy minimalnej ilości 7 uczniów. Zapisy trwają do 15 sierpnia 2020 r. Więcej informacji w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu jako jedyna w gminie Pisz w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację warsztatów, zajęć TIK dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych oraz wyjazdów edukacyjnych.

 

Tytuł projektu: „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”.

 

Ze 176 projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu, 31 zostało wybranych do dofinansowania (w tym nasz z wysoką oceną 102,5 pkt.).

Środki przeznaczone na realizację projektu dla Prywatnej Szkoły Podstawowej
to
252 971,78 złotych, kwota dofinansowania wynosi 239 531,78 złotych.

 

W ramach projektu Prywatna Szkoła Podstawowa zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w postaci nowej pracowni informatycznej, komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli, tablic multimedialnych. Zakupiony sprzęt znacznie poprawi jakość pracy nauczycieli oraz zapewni możliwość pracy zdalnej (on-line) na wysokim poziomie.
N-le nabędą kompetencje praktycznego wykorzystania takich rozwiązań jak usługi chmurowe, portale społecznościowe, programy do tworzenia prezentacji, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenia przygotują n-li do wykorzystywania narzędzi cyfrowych w dydaktyce ze szczególnym uwzględnieniem metod: odwrócona klasa, gamifikacja, metoda projektowa.

Projekt z inicjatywy organu prowadzącego będzie realizowany przez Prywatną Szkołę Podstawową w Piszu w latach 2020 -2022.
Prywatna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką prowadzącą nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej szkoły podstawowej. Kieruje nią Pani Iwona Audul-Peżyńska.

Misją Szkoły jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie edukacji. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów, wspomagamy rodzinę w procesie wychowania. Ponadto współpracujemy z lokalnym samorządem i innymi instytucjami edukacyjnymi, włączamy się w działania na rzecz aktywizacji lokalnego społeczeństwa poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rozrywkowo- edukacyjnych. Placówka dysponuje również doświadczoną kadrą pedagogiczną, co przekłada się na sukcesy w środowisku lokalnym i nie tylko. Aktywność  szkoły jest coraz bardziej zauważalna w piskiej społeczności.  Więcej informacji na temat realizacji projektu będziemy publikować na stronie szkoły: www.psp.pisz.pl .