10 stycznia 2020 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w pogadance przeprowadzonej przez ratownika Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Panią Alicję Jerominek. Dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych, szczególnie na lodzie. Wiedzę w tym zakresie można utrwalić także dzięki gazetce ściennej. Skorzystali z niej m.in. nasi piątoklasiści podczas lekcji wychowawczej.