LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ, czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu

 

W drugim okresie roku 2020/2021 klasa I i II brały udział w zajęciach z programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych - LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ!  Program przygotowany został z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Głównym celem tego programu było zapoznanie uczestników z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dzięki realizacji programu uczniowie:

  • poszerzyli wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu i mediów elektronicznych;
  • poprawili umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych;
  • zwiększyli swoją wiedzę na temat specyfiki kontaktu za pośrednictwem Internetu i mediów elektronicznych, jak również na temat potencjalnych zagrożeń związanych z nawiązywaniem relacji za pośrednictwem Internetu i mediów elektronicznych;
  • rozwinęli umiejętności radzenia sobie w sytuacji kontaktu z osobą nieznajomą;
  • rozwijali umiejętności w zakresie rozpoznawania i nazywania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;
  • rozwijali umiejętności w zakresie używania języka bez przemocy - zarówno w relacjach twarzą w twarz, jak i w Internecie;
  • zwiększali wiedzę na temat wpływu sposobu komunikowania się na relacje z innymi osobami oraz na samopoczucie.

Zadania wykonywane w ramach programu nie tylko uczyły, ale też bawiły. Na zakończenie  programu  uczniowie otrzymali odznaki Cyberzuchów na znak perfekcyjnie opanowanych zagadnień dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Jesteśmy pewni, że nasi uczniowie po tych zajęciach będą LOGOWAĆ SIĘ Z GŁOWĄ za każdym razem, kiedy będą korzystać z Internetu. 

 

 

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny


 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.