Przy zapisie do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł. Jest ono bezzwrotne, nawet w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do szkoły.  

Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2020/2021 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości 180 zł miesięcznie. Zawiera ona:

  • zajęcia objęte planem lekcji ze zwiększonym wymiarem, poszerzone o język niemiecki,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z odpowiednią opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem),
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz uzdalniające z przedmiotów - matematyka, język polski, informatyka, fizyka, chemia, edukacja wczesnoszkolna,
  • pobyt na świetlicy ogólnodostępnej,
  • zajęcia sportowe na basenie, siłowni, sali gimnastycznej oraz w klubie fitness,
  • ubezpieczenie dziecka,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Opłata za obiad wynosi 10,50 zł.

Dodatkowo płatne zajęcia pozalekcyjne:

  • robotyka - 150 zł/miesiąc (od września 2020 roku zajęcia z robotyki będą finansowane z projektu Funduszy Europejskich: „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”)

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

Alior Bank

Numer rachunku  44249000050000450089837106

 

 

 

 

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny


 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.