Również i w tym roku szkolnym pierwszoklasiści przystąpili do ogólnopolskiego programu Akademii Bezpiecznego Puchatka. Program realizowany jest po raz XII we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komenda Główna Policji.

Program ten przedstawia tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech strefach: w domu, w szkole, na drodze oraz w Internecie. Nasi pierwszoklasiści zapoznali się z tematyką z zakresu tych czterech obszarów.

Podczas pierwszych zajęć dzieci poznały zasady panujące w szkole oraz podczas trwania wycieczek poza szkołą. Przypomniały sobie również numery alarmowe, które obowiązują w razie nagłego wypadku. Ponadto odegrały scenki dramowe, przedstawiające zachowania w razie wypadku, wskazywały i demonstrowały krok po kroku, jak powinno zachowywać się w tej sytuacji.

Drugie zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa na drodze. Pierwszoklasiści poznali ogólne zasady obowiązujące podczas poruszania się po drodze. Na kolejnych, czyli trzecich zajęciach, pierwszacy zapoznali się z jakimi niebezpieczeństwami mogą mieć do czynienia podczas pobytu w domu. Dzieci dowiedziały się, jak zachowywać się podczas samodzielnego pobytu w domu, a przede wszystkim do kogo mają się zwrócić w razie potrzebowania pomocy. Na tych zajęciach uczniowie nauczyli się również, jak udzielać pomocy osobie poszkodowanej. Ostatnie zajęcia przedstawiały zasady bezpieczeństwa w Internecie. Pierwszoklasiści zapoznali się z pojęciem Internetu, co oznacza być offline/online oraz w jaki sposób można wykorzystywać Internet w domu i w szkole.

Na zakończenie cyklu zajęć z Puchatkiem, dzieciaki stworzyły grę z materiałów od Puchatka oraz przypomniały sobie wszystkie poznane wcześniej zasady. Aby podsumować udział w programie nasi najmłodsi wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Społeczeństwie. Pytania w teście dotyczyły wszystkich zasad, które klasa 1 poznała podczas zajęć w ramach Akademii Bezpiecznego Puchatka. Jesteśmy bardzo dumni z naszych pierwszaków, ponieważ bez żadnych problemów bezbłędnie wykonały test. W nagrodę wszyscy otrzymali od Puchatka pamiątkowy dyplom. DZIĘKUJEMY PUCHATKU ZA WSPANIAŁE LEKCJE! BĘDZIEMY O TOBIE PAMIĘTAĆ NA KAŻDYM KROKU!

 

 

 


 

 

Pierwszoklasiści w tym roku szkolnym przystąpili do ogólnopolskiego programu Akademii Bezpiecznego Puchatka. Program realizowany jest po raz jedenasty we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komenda Główna Policji.

Głównym celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole. W ramach cyklu zajęć została zrealizowana tematyka związana z bezpieczeństwem uczniów w czterech obszarach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Na pierwszych zajęciach nasi najmłodsi poznali zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, na wycieczce, utrwalili numery alarmowe, odegrali scenki dramowe, jak prawidłowo zareagować i wezwać odpowiednie służby. Drugie zajęcia skoncentrowane były wokół zasad bezpiecznego zachowania się na drodze. Na trzecich zajęciach dzieci dowiedziały się na co zwracać uwagę i czego unikać, będąc samemu w domu, do kogo zwrócić się, gdy wydarzy się coś niepokojącego. Przybliżono także zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, np.: skaleczeń, złamań, oparzeń czy omdlenia. Ostatnie zajęcia skoncentrowane były wokół Internetu. Wyjaśnione zostało w sposób przystępny dla dzieci pojęcie Internetu, bycia online/offline oraz pokazano i wytłumaczono zasady bezpiecznego używania Internetu w domu, w szkole.

Na zakończenie cyklu zajęć, by utrwalić wszystkie treści uczniowie wykonali plakat z użyciem materiałów, które „dostali” od Puchatka, jak również zagrali w grę, której każdy element zdobywali po realizacji poszczególnych treści. Na podsumowanie programu dzieci wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Pytania dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, z którymi mogliby spotkać się na co dzień. Jesteśmy bardzo dumni z naszych pierwszoklasistów, którzy wzorcowo zaliczyli test. W nagrodę każdy z nich otrzymał dyplom od Puchatka oraz słodką niespodziankę.

 

 

 

 

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny


 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.