Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu informuje Rodziców uczniów , że:

 

1.Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje Stowarzyszenie „Zdrowie”-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Piszu, ul. Henryka Sienkiewicza  4.

 

2.Opiekę stomatologiczną  nad uczniami naszej szkoły sprawuje  Stomatologia Beata Nieścierowicz, Katarzyna Półbrat s.c.  z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 10 A, 12-200 Pisz  lok.1.

 

3.Aby skorzystać z opieki stomatologicznej należ pobrać ze strony: psp.pisz.pl  druk zgody, wypełnić i przed wizytą wręczyć lekarzowi.

 

Druk zgody do pobrania

 

Opieka zdrowotna nad uczniami w PSP w Piszu