Facebook

 

DOKUMENTY DO POBRANIA - UCZNIOWIE:

1. Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - UCZNIOWIE:

 


 

SZKOLENIE NAUCZYCIELI

 

W dniach 26.08. - 28.08.2020 r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w pierwszej części szkolenia w zakresie kompetencji dydaktycznych w środowisku cyfrowym oraz wykorzystywania TIK, realizowanego w związku z projektem pn. "Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia przeprowadzonego przez P. Artura Krawczyka i P. Konrada Mleczko ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" z Tarnowa, nauczyciele m.in. poznali i nauczyli się korzystać z aplikacji edukacyjnych (np. PADLET, QUIK, CANVA), poznali narzędzia cyfrowe stosowane w gamifikacji (tj. aplikacje do tworzenia quizów i gier, pokoje zagadek), czy też nauczyli się wykorzystywać kody QR, techniki informacyjno-komunikacyjne w metodzie projektu oraz poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w szkole. Czas przewidziany na szkolenia dla nauczycieli wynosi 80 godzin.

 

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA - NAUCZYCIELE:

1. Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - NAUCZYCIELE:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. "Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”

 

Celem projektu jest: W okresie 01.08.2020r-30.06.2022r: podniesienie szans edukacyjnych, nabycie / wzrost kompetencji i umiejętności kluczowych 28 uczniów (8K/20M) Prywatnej SP w Piszu poprzez realizację warsztatów i wyjazdów rozwijających umiejętności uniwersalne oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń z wykorzystaniem TIK, nabycie / podniesienie kompetencji i kwalifikacji dydaktyczno-metodycznych kształtujących umiejętności uniwersalne oraz podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK 9 nauczycieli (7K/2M) ww. szkoły oraz nabycie / podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 20 rodziców (13K/7M), podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK (doposażenie placówki)”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 239 531,78zł

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.