Facebook

 

 Warsztaty dla rodziców z tematyki: bezpieczeństwo/zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz jak wspierać dzieci w nauce z wykorzystaniem nowoczesnych metod TIK, przykłady zastosowań TIK w edukacji, odbędą się 26.11.2020 r. w godz. 18:00 - 20:15 (3 godziny dydaktyczne).

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA - RODZICE:

1. Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - RODZICE:

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu ogłasza nabór uczestników warsztatów dla rodziców uczniów obecnych klas II, VI i VII PSP uczestniczących w zajęciach projektowych (ZAJĘCIA TIK DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE, KOŁA PRZEDMIOTOWE TIK, WARSZTATY KREATYWNE)

 

Warsztaty dla rodziców w zakresie bezpieczeństwa / zagrożeń w cyberprzestrzeni, przygotowania rodziców do wspierania dzieci w nauce z wykorzystaniem nowoczesnych metod TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Podczas warsztatów przedstawione będą przykłady zastosowań TIK w edukacji. Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne. Planowany termin: listopad 2020r (dokładna data zostanie uzgodniona z uczestnikami warsztatów).

 

Warsztaty realizowane są w związku z projektem pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”.

 

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się treścią Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz złożenie stosownych dokumentów w Biurze projektu (Sekretariat PSP w Piszu) w terminie do dnia 30.10.2020 roku. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie system punktów (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

 

REKRUTACJA prowadzona jest w Sekretariacie PSP w godz. pracy oraz w każdy wtorek w godz. 17-18 podczas spotkań rekrutacyjnych. Sekretariat PSP znajduje się na I piętrze budynku (klatka schodowa, brak windy).

W przypadku osób mogących mieć trudność z dostaniem się do Sekretariatu PSP lub w przypadku osób niedowidzących, głuchoniemych – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych (np. asystent osoby niepełnosprawnej, tłumacz jęz. migowego).

 

Biuro projektu:

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

ulica: Adama Mickiewicza 41, 12-200 Pisz

Telefon: 874235566 / Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony www: http://ww.ce.pisz.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

 

Projekt jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA - UCZNIOWIE:

1. Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - UCZNIOWIE:

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu ogłasza nabór uczestników zajęć dla uczniów obecnych klas II, VI i VII PSP (po 1 lekcji tyg.): 

 • ZAJĘCIA TIK DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE w grupach 2-5 os. w zakresie:
  • Matematyki
  • Jęz. polskiego
  • Edukacji polonistycznej oraz matematyczno-przyrodn.
 • KOŁA PRZEDMIOTOWE TIK w grupach 2-5 os. w zakresie:
  • Matematyki
  • Informatyki klas VI i VII
  • Chemii klas VI i VII
  • Fizyki klas VI i VII
 • WARSZTATY oraz WYJAZDY EDUKACYJNE rozwijające umiejętności uniwersalne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej) w grupach 4-15 os. w zakresie:
  • Warsztaty kreatywne
  • Warsztaty z robotyki (3 gr. w wymiarze 2 godz./semestr)
  • 1 dniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik (planowany termin wyjazdu V 2021 roku)

Zajęcia dla uczniów realizowane są w związku z projektem pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”.

 

Uczniowie mogą brać udział w kilku rodzajach zajęć równocześnie. Zgłoszeń uczniów dokonują nauczyciele wskazanych wyżej przedmiotów, wychowawcy, rodzice oraz sami uczniowie.

 

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się treścią Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz złożenie stosownych dokumentów w Biurze projektu (Sekretariat PSP w Piszu) w terminie do dnia 10.09.2020 roku. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie system punktów (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

 

REKRUTACJA prowadzona jest w Sekretariacie PSP w godz. pracy oraz w każdy wtorek w godz. 17-18 podczas spotkań rekrutacyjnych. Sekretariat PSP znajduje się na I piętrze budynku (klatka schodowa, brak windy).

W przypadku osób mogących mieć trudność z dostaniem się do Sekretariatu PSP lub w przypadku osób niedowidzących, głuchoniemych – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych (np. asystent osoby niepełnosprawnej, tłumacz jęz. migowego).

 

Biuro projektu:

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

ulica: Adama Mickiewicza 41, 12-200 Pisz

Telefon: 874235566 / Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony www: http://ww.ce.pisz.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

 

Projekt jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020 

 


 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

26 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty dla rodziców realizowane w projekcie pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Warsztaty prowadził Pan Szymon Lalic z firmy BPR Consulting z Łodzi. Poruszał on tematykę związaną z bezpieczeństwem oraz zagrożeniami w cyberprzestrzeni, uczył rodziców na co powinni zwracać uwagę, aby ich dzieci w sposób właściwy korzystały z sieci. Uczestnicy dowiedzieli się również jak wspierać swoje pociechy w nauce z wykorzystaniem nowoczesnych metod TIK. Ponadto poznali przykłady zastosowań TIK w edukacji. Warsztaty odbyły się online z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków, chętni rodzice mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach w szkole, pozostali natomiast łączyli się z trenerem zdalnie.

 

 


 

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

 

W ubiegły weekend (05.12. - 06.12.2020 r.) nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ostatniej części szkolenia realizowanego w związku z projektem pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podobnie jak ostatnio – szkolenie odbyło się online. Część kadry skorzystała z możliwości komunikowania się z trenerem ze szkoły. Zajęcia prowadziła Pani Beata Konstańczyk - Bartnik z firmy BPR Consulting z Łodzi. Nauczyciele doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji dydaktyczno-metodycznych kształtujących umiejętności uniwersalne uczniów. Została omówiona metoda odwróconej klasy. Poruszane były również kwestie związane z kreatywnością w procesie uczenia się i nauczania oraz jak pozytywnie motywować uczniów do nauki i rozwoju.  

  

 

 

Po raz kolejny nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu realizowanym w związku z projektem pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, szkolenie odbyło się online. Część kadry skorzystała z możliwości komunikowania się z trenerem ze szkoły. Zajęcia prowadził Pan Szymon Lalic z firmy BPR Consulting z Łodzi. Nauczyciele m.in. tworzyli internetowe tablice w chmurze, doskonalili pracę w Google Classroom. Zostały omówione zastosowania prezentacji multimedialnych w procesie nauczania. Uczestnicy dowiedzieli się też, na czym polega proste tworzenie filmów i jakie programy zwykle są do tego wykorzystywane. Poruszono również tematykę mediów społecznościowych w szkole.

  

 

W dniach 24.09. – 26.09.2020 r. nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w szkoleniu realizowanym w związku z projektem pn. "Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szkolenie w zakresie kompetencji dydaktyczno-metodycznych kształtujących umiejętności uniwersalne uczniów przeprowadzili P. Artur Krawczyk i P. Grzegorz Foltak ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" z Tarnowa. Nauczyciele zostali zapoznani ze specyfiką uczenia się dzieci i młodzieży, a także z aktywnymi metodami pracy z grupą tj. dyskusja grupowa, case study, gry szkoleniowe, odgrywanie ról, burza mózgów, proces grupowy i zarządzanie energią grupy, projektowanie ćwiczeń dopasowanych do specyfiki grupy. Celem szkolenia było m.in. przygotowanie do pracy w szkole z zastosowaniem metody PBL (Problem Based Learning), czy też przygotowanie do nauczania metodą rozwiązywania problemów.

 

 

W dniach 26.08. - 28.08.2020 r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w pierwszej części szkolenia w zakresie kompetencji dydaktycznych w środowisku cyfrowym oraz wykorzystywania TIK, realizowanego w związku z projektem pn. "Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia przeprowadzonego przez P. Artura Krawczyka i P. Konrada Mleczko ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" z Tarnowa, nauczyciele m.in. poznali i nauczyli się korzystać z aplikacji edukacyjnych (np. PADLET, QUIK, CANVA), poznali narzędzia cyfrowe stosowane w gamifikacji (tj. aplikacje do tworzenia quizów i gier, pokoje zagadek), czy też nauczyli się wykorzystywać kody QR, techniki informacyjno-komunikacyjne w metodzie projektu oraz poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w szkole. Czas przewidziany na szkolenia dla nauczycieli wynosi 80 godzin.

 

 


 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA - NAUCZYCIELE:

1. Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - NAUCZYCIELE:

  

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu ogłasza nabór uczestników szkoleń dla nauczycieli w zakresie:

 • kompetencji dydaktyczno-metodycznych kształtujących umiejętności uniwersalne uczniów (szkolenie nr 1)
 • kompetencji dydaktycznych w środowisku cyfrowym, wykorzystywania TIK (szkolenie nr 2)

 

Szkolenia realizowane są w związku z projektem pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”.

 

Chętni nauczyciele/nauczycielki PSP w Piszu proszeni są o zapoznanie się treścią Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz złożenie stosownych dokumentów w Biurze projektu (Sekretariat PSP w Piszu) w terminie do dnia 24.08.2020 roku.

 

REKRUTACJA prowadzona jest w Sekretariacie PSP w godz. pracy oraz w każdy wtorek w godz. 17-18 podczas spotkań rekrutacyjnych. Sekretariat PSP znajduje się na I piętrze budynku (klatka schodowa, brak windy).

W przypadku osób mogących mieć trudność z dostaniem się do Sekretariatu PSP lub w przypadku osób niedowidzących, głuchoniemych – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych (np. asystent osoby niepełnosprawnej, tłumacz jęz. migowego).

 

Biuro projektu:

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

ulica: Adama Mickiewicza 41, 12-200 Pisz

Telefon: 874235566 / Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony www: http://ww.ce.pisz.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

 

Projekt jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020
 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. "Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”

 

Celem projektu jest: W okresie 01.08.2020r-30.06.2022r: podniesienie szans edukacyjnych, nabycie / wzrost kompetencji i umiejętności kluczowych 28 uczniów (8K/20M) Prywatnej SP w Piszu poprzez realizację warsztatów i wyjazdów rozwijających umiejętności uniwersalne oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń z wykorzystaniem TIK, nabycie / podniesienie kompetencji i kwalifikacji dydaktyczno-metodycznych kształtujących umiejętności uniwersalne oraz podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK 9 nauczycieli (7K/2M) ww. szkoły oraz nabycie / podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 20 rodziców (13K/7M), podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK (doposażenie placówki)”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 239 531,78zł

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.