Facebook

 

Do obowiązujących Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu dodaliśmy regulacje, których celem jest dostosowanie oceniania wewnątrzszkolnego do zdalnego sposobu kształcenia. Prosimy o zapoznanie się z informacją, szczególnie istotne są treści zawarte w §: 4, 5, 6.

Umieszczamy je w Strefie Ucznia.

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.