Facebook

Harmonogram zadań związanych z roczną klasyfikacją uczniów w Prywatnej Szkole Podstawowej

w Piszu w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Zadania nauczyciela/wychowawcy

Prawa/zadania ucznia

Prawa/zadania rodzica

do 15 maja 2020 r.

Uczeń dokonuje samooceny zachowania i przesyła informację na e-mail wychowawcy klasy.

Nauczyciele przesyłają wychowawcy  na jego e-mail opinię o zachowaniu ucznia.

do 19 maja 2020 r.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów i rodziców poprzez e-dziennik

o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Wychowawcy klasy V i VI informują uczniów i rodziców poprzez e-dziennik o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

do 22 maja 2020 r.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do nauczyciela zajęć edukacyjnych

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, a do wychowawcy klasy na ten sam adres

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 26 maja 2020 r.

Rodzic potwierdza otrzymanie informacji o przewidywanych ocenach, wysyłając potwierdzenie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W informacji umieszcza swoje imię i nazwisko oraz  imię i nazwisko ucznia.

do 15 czerwca 2020 r.

Wychowawcy ustalają roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania i zapoznają z nią uczniów i rodziców poprzez e-dziennik.

do 17 czerwca 2020 r.

Nauczyciele  ustalają roczne klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych i informują  o nich uczniów  i rodziców poprzez e-dziennik.

22 lub 23 czerwca 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

do 30 czerwca 2020 r.

Rodzic ma prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.