Facebook

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu jako jedyna w gminie Pisz w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację warsztatów, zajęć TIK dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych oraz wyjazdów edukacyjnych.

 

Tytuł projektu: „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”.

 

Ze 176 projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu, 31 zostało wybranych do dofinansowania (w tym nasz z wysoką oceną 102,5 pkt.).

Środki przeznaczone na realizację projektu dla Prywatnej Szkoły Podstawowej
to
252 971,78 złotych, kwota dofinansowania wynosi 239 531,78 złotych.

 

W ramach projektu Prywatna Szkoła Podstawowa zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w postaci nowej pracowni informatycznej, komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli, tablic multimedialnych. Zakupiony sprzęt znacznie poprawi jakość pracy nauczycieli oraz zapewni możliwość pracy zdalnej (on-line) na wysokim poziomie.
N-le nabędą kompetencje praktycznego wykorzystania takich rozwiązań jak usługi chmurowe, portale społecznościowe, programy do tworzenia prezentacji, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenia przygotują n-li do wykorzystywania narzędzi cyfrowych w dydaktyce ze szczególnym uwzględnieniem metod: odwrócona klasa, gamifikacja, metoda projektowa.

Projekt z inicjatywy organu prowadzącego będzie realizowany przez Prywatną Szkołę Podstawową w Piszu w latach 2020 -2022.
Prywatna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką prowadzącą nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej szkoły podstawowej. Kieruje nią Pani Iwona Audul-Peżyńska.

Misją Szkoły jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie edukacji. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów, wspomagamy rodzinę w procesie wychowania. Ponadto współpracujemy z lokalnym samorządem i innymi instytucjami edukacyjnymi, włączamy się w działania na rzecz aktywizacji lokalnego społeczeństwa poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rozrywkowo- edukacyjnych. Placówka dysponuje również doświadczoną kadrą pedagogiczną, co przekłada się na sukcesy w środowisku lokalnym i nie tylko. Aktywność  szkoły jest coraz bardziej zauważalna w piskiej społeczności.  Więcej informacji na temat realizacji projektu będziemy publikować na stronie szkoły: www.psp.pisz.pl .

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.