Komunikat Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu z dnia 23.10.2020 r.

 

Informuję Rodziców i Uczniów, że od dnia 24.10.2020 r. w godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie mogą same przemieszczać się, spotykać w grupach; mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłego. Podana dziś do wiadomości decyzja rządu wprowadzająca to ograniczenie, podyktowana jest potrzebą ochrony zdrowia uczniów.

Iwona Audul-Peżyńska

 

 

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”

 

Pod takim hasłem prowadzone są w tym roku działania związane z Dniem Krajobrazu obchodzonym od 2016 r. Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej  państwa, które ją podpisały, są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Mając to na uwadze z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października ogłoszono Dniem Krajobrazu.

Celem obchodów Dnia Krajobrazu jest promowanie kwestii związanych z krajobrazem, podnoszenie świadomości w zakresie wpływu podejmowanych decyzji (zarówno przez społeczeństwo, jak i władze) na otaczającą nas przestrzeń. 

Tegoroczne obchody mają przyczynić się do  popularyzowania wiedzy w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać, jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego. Drzewa przez wieki inspirowały poetów, o czym dowiedzieli się uczniowie naszej szkoły, poznając wiersz Leopolda Staffa rozpoczynający się słowami: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”. Uczniowie klasy szóstej wybrali się też na spacer krajobrazowy. Pobyt na łonie natury wprawił ich w dobry nastrój, przyczynił się do poszerzania wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków drzew.

Jeśli chodzi o świadomość społeczeństwa w tej sprawie, to przed nami jeszcze długa droga, o czym świadczą liczne śmieci pozostawione przez człowieka w lesie, na które natknęli się uczniowie podczas przechadzki.

 

 

14 października odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Przyszli uczniowie od miesiąca przygotowywali się do tego wydarzenia, aby wypaść jak najlepiej. Zaśpiewali piosenki oraz wzięli udział w konkurencjach ze starszakami, czyli klasą II. Dzielnie walczyli, aby udowodnić, że zasługują bez wątpienia na miano „Uczniów klasy pierwszej” i.... UDAŁO SIĘ! Nieznacznie zostali „pokonani” przez starszych kolegów, jednak pokazali wszystkim, że nie brakuje im zapału.

Z okazji obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy II przygotowali „mini” wystąpienie, zaśpiewali piosenkę oraz wręczyli nauczycielom własnoręcznie wykonane kwiatki, aby uczcić to święto. Jesteśmy dumni z naszych PIERWSZAKÓW i miejmy nadzieję, że złożone dziś ślubowanie, będzie towarzyszyć im przez całe ich życie.

 

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu w roku szkolnym 2020/2021, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do „Programu dla szkół” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach programu uczniom klas pierwszej i drugiej udostępnia się nieodpłatnie owoce, warzywa i soki.  Działania będą realizowane  w okresie od 28 września 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.

 

 

Komunikat dyrektora PSP w Piszu z dnia 1 października 2020 r.

 

Z powodu wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem w powiecie piskim wprowadza się następujące zasady:

1. Nikt z rodziców uczniów nie może wchodzić na teren szkoły.

2. Uczniowie klas pierwszej i drugiej samodzielnie wchodzą do szkoły, udają się do szatni, a potem do klas.

3. Rodzice uczniów klasy pierwszej i drugiej, którzy odbierają uczniów po skończonych zajęciach, wysyłają SMS do wychowawczyni (w przypadku dzieci zostających na świetlicy po godz. 14:00 - do sekretariatu, tel. 500 898 991) i czekają na dziecko na zewnątrz.

4. Wszyscy interesanci wchodzący oddzielnym wejściem do sekretariatu szkoły obowiązkowo muszą posiadać osłonę nosa i ust.

Zasady obowiązują do odwołania.

 

Zajęcia dla uczniów realizowane są w ramach projektu pn. „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w następujących zajęciach:

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem TIK:

- zajęcia matematyczne;

- edukacja polonistyczna i matematyczno-przyrodnicza;

- język polski;

b) koła przedmiotowe z wykorzystaniem TIK:

- zajęcia matematyczne;

- zajęcia informatyczne, w tym nauka programowania;

- fizyka;

- chemia;

c) warsztaty edukacyjne rozwijające umiejętności uniwersalne/kreatywne:

- zajęcia dla kl. 2 (j. angielski);

- zajęcia dla kl. 6 (j. polski);

- zajęcia dla kl. 7 (j. niemiecki);

- warsztaty edukacyjne rozwijające umiejętności uniwersalne - warsztaty z robotyki.

 

Grupy tworzone są w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

 

Rodzaj wsparcia

Dzień tygodnia

Godz.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z WYKORZYSTANIEM TIK

Zajęcia matematyczne (kl. 2)

nauczyciel: Paula Orłowska

wtorek

12.45-13.30

Zajęcia matematyczne (kl. 6, 7)

nauczyciel: Irena Chmielewska

wtorek

7.15-8.00

Edukacja polonistyczna i matematyczno-przyrodnicza (kl. 2)

nauczyciel: Elżbieta Gajda

czwartek

11.50-12.35

Język polski (kl. 6, 7)

nauczyciel: Elżbieta Kołakowska

poniedziałek

7.15-8.00

KOŁA PRZEDMIOTOWE Z

WYKORZYSTANIEM TIK

Zajęcia matematyczne (kl. 2)

nauczyciel: Paula Orłowska

czwartek

11.50-12.35

Zajęcia matematyczne (kl. 6, 7)

nauczyciel: Irena Chmielewska

środa

7.15-8.00

Zajęcia informatyczne, w tym nauka programowania (kl. 6,7)

nauczyciel: Janusz Długozima

 

czwartek

 

14.35-16.10

Fizyka (kl. 6, 7)

nauczyciel: Ewa Kotlarska

wtorek

14.35-15.20

Chemia (kl. 6, 7)

nauczyciel: Iwona Niewczas

poniedziałek

13.40-14.25

WARSZTATY EDUKACYJNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE/

KREATYWNE

Zajęcia dla kl. 2 (j. angielski)

nauczyciel: Magdalena Galanek

środa

12.45-13.30

Zajęcia dla kl. 6 (j. polski)

nauczyciel: Justyna Kołowajtys

środa

13.40-14.25

Zajęcia dla klasy 7 (j. niemiecki)

nauczyciel: Kamila Szewczyk

środa

14.35-15.20

Warsztaty edukacyjne rozwijające umiejętności uniwersalne - warsztaty z robotyki (kl. 2, 6, 7)

kl. 2: 15.12.2020 r.

15:30-17:00

kl. 6: 16.12.2020 r.

15:30-17:00

kl. 7: 17.12.2020 r.

15:30-17:00

kl. 2: 27.04.2021 r.

15:30-17:00

kl. 6: 28.04.2020 r.

15:30-17:00

kl. 7: 29.04.2020 r.

15:30-17:00

 

 

 
Informujemy, że od poniedziałku (21.09.2020 r.) będą wydawane obiady (dowożone z Hotelu Roś).
W okresie od 21.09.2020 r. do 30.09.2020 r. koszt jednego obiadu wynosi 9,50 zł, natomiast od 01.10.2020 r. – 10,50 zł.
Opłata za wrzesień wynosi 76 zł, za październik220,50 zł.
Wpłat należy dokonywać u wychowawców do 10-tego każdego miesiąca.
 

 

 

    Wczoraj gościliśmy w pasiece znajdującej się w Wielkim Lesie, której właściciel, Pan Adam Witkiewicz, jest zawodowym pszczelarzem. Dzięki temu spotkaniu poznaliśmy informacje o życiu pszczół i ich pracy. Dowiedzieliśmy się, że pszczelarstwo wywodzi się od bartnictwa. Wiemy już, jak odróżnić pszczołę od osy, jak zachowywać się, aby nie zostać użądlonym  i co to są apidomki. Nasze zainteresowanie wzbudziły zabytkowe, oryginalne w kształcie ule, które kolekcjonuje właściciel. Ze smakiem zjedliśmy kiełbaskę z grilla. Jeszcze raz wyrażamy wdzięczność gospodarzowi za niezwykle miłe przyjęcie.

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PSP W PISZU

 

Proszę Rodziców, Uczniów i Nauczycieli o zapoznanie się z "Procedurą bezpieczeństwa nauki i pracy na terenie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu" obowiązującą od 1 września 2020 r. i jej stosowanie. Dokument dostępny jest w zakładce "Szkoła".

 

I. Audul-Peżyńska