W tym roku szkolnym także Konkurs Kangur Matematyczny przeprowadzony został w trybie on-line. Nasi uczniowie startowali w kategorii Beniamin, w której można było uzyskać maksymalnie 150 punktów. Z dumą informujemy, że dwoje uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu otrzymało nagrodę za wyróżnienie, uzyskując następujące wyniki:

- Damian Wojciechowski -  klasa V -  132,50

- Pola Radziszewska - klasa VI -  138,75.

Cieszymy się z tych wyników i gratulujemy!

 

 

 

 

Miało go nie być, a jest!

 

Od 2015 r. organ prowadzący Prywatne Gimnazjum, a  od 2017 r. Prywatną Szkołę Podstawową w Piszu i dyrektorzy tych szkół podejmowali działania, których celem było stworzenie bezpiecznego przejścia przez ulicę Mickiewicza przy siedzibie szkół, niedaleko boiska Orlik. Ten odcinek drogi charakteryzuje się dość  dużym natężeniem ruchu z powodu działających tu hurtowni i zakładów.  Przejście zapewnić miało bezpieczeństwo nie tylko uczniom szkoły, ale też korzystającym z boiska Orlik oraz mieszkańcom pobliskich domów. Przejeżdżają tędy bowiem nie tylko samochody osobowe, ale również ciężarowe.
Pisma w tej sprawie kierowane były kilkakrotnie do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu. W jednym z nich Powiatowy Zarząd Dróg przekonywał  szkołę, że: „budowa nowego przejścia będzie większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych jak i poruszających się po tej ulicy pojazdów”. Dopiero dzięki  interwencji Wydziału Prewencji i Ruch Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piszu udało się wykonać  to zadanie. W imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie i pomoc.

  

 

Uczniowie klasy 6 na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w ramach programu TRZYMAJ FORMĘ przygotowali sałatki owocowe i owocowo-warzywne. Dodatkowym zadaniem było skomponowanie takiego składu odżywczego, aby odpowiadał dziennej normie na zapotrzebowanie witamin oraz własnych preferencji smakowych. Jak widać efekty aż palce lizać......

 

 

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

wznawiamy niektóre zadania szkoły w trybie stacjonarnym. Od 25 maja 2020 r. możliwy jest powrót do szkoły uczniów klasy pierwszej. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy uczniom klas: piątej i szóstej uczestnictwo w konsultacjach. Pragniemy, aby powrót do szkoły był bezpieczny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowaliśmy Procedurę bezpieczeństwa, którą zamieszczamy w Strefie Rodzica. Prosimy wszystkich członków społeczności szkolnej o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego pobytu w szkole i ich respektowanie.

 

 

 

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy V-VI - plakat "Jan Paweł II moimi oczami";
- klasa I - laurka dla Jana Pawła II.
Wybrane prace zostały wysłane do Wydziału Katechetycznego Diecezji ełckiej na galerię prac dzieci, jako dar serca z okazji 100. urodzin św. Jana Pawła II.

 

Harmonogram zadań związanych z roczną klasyfikacją uczniów w Prywatnej Szkole Podstawowej

w Piszu w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Zadania nauczyciela/wychowawcy

Prawa/zadania ucznia

Prawa/zadania rodzica

do 15 maja 2020 r.

Uczeń dokonuje samooceny zachowania i przesyła informację na e-mail wychowawcy klasy.

Nauczyciele przesyłają wychowawcy  na jego e-mail opinię o zachowaniu ucznia.

do 19 maja 2020 r.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów i rodziców poprzez e-dziennik

o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Wychowawcy klasy V i VI informują uczniów i rodziców poprzez e-dziennik o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

do 22 maja 2020 r.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do nauczyciela zajęć edukacyjnych

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, a do wychowawcy klasy na ten sam adres

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 26 maja 2020 r.

Rodzic potwierdza otrzymanie informacji o przewidywanych ocenach, wysyłając potwierdzenie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  W informacji umieszcza swoje imię i nazwisko oraz  imię i nazwisko ucznia.

do 15 czerwca 2020 r.

Wychowawcy ustalają roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania i zapoznają z nią uczniów i rodziców poprzez e-dziennik.

do 17 czerwca 2020 r.

Nauczyciele  ustalają roczne klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych i informują  o nich uczniów  i rodziców poprzez e-dziennik.

22 lub 23 czerwca 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

do 30 czerwca 2020 r.

Rodzic ma prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

Do obowiązujących Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu dodaliśmy regulacje, których celem jest dostosowanie oceniania wewnątrzszkolnego do zdalnego sposobu kształcenia. Prosimy o zapoznanie się z informacją, szczególnie istotne są treści zawarte w §: 4, 5, 6.

Umieszczamy je w Strefie Ucznia.

 

 

 

 

Komunikat dyrektora PSP w Piszu

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że minister edukacji narodowej rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. przedłużył czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół do 24 maja 2020 r., co oznacza kontynuowanie kształcenia zdalnego.

Ujednolicona informacja o organizacji pracy PSP w Piszu w okresie kształcenia zdalnego umieszczona zostanie 27 kwietnia 2020 r. na naszej stronie internetowej www.psp.pisz.pl w Strefie Rodzica.

Iwona Audul-Peżyńska

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu informuje, że z powodu zmiany od 25 marca 2020 r. trybu pracy szkół odwołuje dni dodatkowo wolne od pracy wyznaczone na 4,5,6 maja 2020 r. Miały być one wolnymi z powodu przeprowadzania w szkole egzaminów maturalnych. Termin tych egzaminów jest obecnie nieznany. W związku z tym w dniach 4,5,6 maja 2020 r. prowadzone będą w naszej szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.