Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu jest małą, kameralną placówką mieszczącą się w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Adama Mickiewicza 41. Została uruchomiona 1 września 2017 r. na bazie Prywatnego Gimnazjum, które funkcjonowało od roku 2006.

 

 

  Celem szkoły jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Ponadto szkoła ma na celu solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Jednocześnie dąży się do tego, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

  preview

 

  W szkole realizowany jest również „Program Profilaktyczno-Wychowawczy”, którego celem jest wpływ na ucznia, aby lepiej radził sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi, a także potrafił znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. 

  Obecnie w szkole prowadzone są cztery oddziały klas: I, II VI i VII. Od września 2021 roku zakładamy uruchomienie kolejnych oddziałów, klasy I, IV, V, VI. 

 

 

 

 

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny


 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.