Kadra pedagogiczna Prywatnej Szkoły Podstawowej

w Piszu:

 

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Audul-Peżyńska

Klasa I

1) mgr Joanna Kobus - edukacja wczesnoszkolna
2) mgr Magdalena Galanek - język angielski
3) mgr Dorota Stasik - religia

Klasy IV-VIII

1) mgr Aldona Rogińska - język polski
2) mgr Elżbieta Kołakowska - język polski
3) mgr Irena Chmielewska - matematyka
4) mgr Magdalena Galanek - język angielski
5) mgr Kamila Szewczyk - język niemiecki
6) mgr Agnieszka Tuzinowska - historia/wos
7) mgr Justyna Kiełczewska - przyroda/biologia
8) mgr Iwona Niewczas - chemia
9) mgr Ewa Kotlarska - fizyka
10) mgr Ewa Tutas - sztuka (plastyka, muzyka)
11) mgr Janusz Długozima - technika/informatyka
12) mgr Mirosław Zduńczyk - wychowanie fizyczne
13) mgr Ewa Tutas - doradztwo zawodowe
14) mgr Ewa Tutas - wychowanie do życia w rodzinie
15) mgr Dorota Stasik - religia
16) mgr Piotr Kotowski - religia
Pedagog Szkolny: mgr Ewa Tutas 

Wyszukaj

Facebook

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.