OPŁATY

UDOSTĘPNIJ
 

   

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ORAZ INNYCH OPŁAT

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu 

W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Od roku szkolnego 2023/2024 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – klasy IV-VIII
  • 250 zł miesięcznie – klasy I-III

 


Przy zapisie do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł. Jest ono bezzwrotne, nawet w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do szkoły.

Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2023/2024 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości 250 zł miesięcznie. Zawiera ona:

  • zajęcia objęte planem lekcji ze zwiększonym wymiarem, poszerzone o język niemiecki,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z odpowiednią opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem),
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz uzdalniające z przedmiotów – matematyka, język polski, informatyka, fizyka, chemia, edukacja wczesnoszkolna,
  • pobyt na świetlicy ogólnodostępnej,
  • zajęcia sportowe na basenie, siłowni, sali gimnastycznej oraz w klubie fitness,
  • ubezpieczenie dziecka,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Opłata za obiad wynosi 12 zł.

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

Alior Bank

Numer rachunku  44249000050000450089837106

Skip to content