Prywatna Szkoła Podstawowa to doskonały wybór!


O tym, że Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu jest potrzebna na piskim rynku edukacyjnym świadczy fakt, że działamy już piąty rok i mamy coraz więcej oddziałów i uczniów.


Nasze atuty to:
· mała liczebność klas - do 15 uczniów;
· indywidualizacja kształcenia;
· bezpieczne warunki pobytu w szkole;
· opieka pozalekcyjna w szkolnej świetlicy;
· dodatkowy język obcy od klasy czwartej;
· wsparcie pedagoga szkolnego;
· różnorodne zajęcia sportowe organizowane na boisku „Orlik”, basenie, w klubie fitness, w kręgielni, na basenie;
· tworzenie uczniom możliwości rozwijania zdolności poprzez udział w zawodach, konkursach;
· organizowanie ciekawych wizyt w instytucjach kultury.

 

Gwarantujemy:
· nowoczesne metody kształcenia;
· sale dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne;
· możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
· aktywne formy spędzania przerw międzylekcyjnych: gra w koszykówkę, tenis stołowy, piłkarzyki.

 

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie:
· uzyskali wiedzę do kontynuowania nauki na następnym etapie kształcenia;
· byli przygotowani do rozumienia otaczającej ich rzeczywistości;
· mieli poczucie sprawiedliwego oceniania;
· uwierzyli w swoje możliwości;
· odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny


 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.