Aktualności
I Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Piskiego

I Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Piskiego

UDOSTĘPNIJ
15 marca, przedstawiciele naszej szkoły wraz z P. Januszem Długozimą, wzięli udział w I Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Piskiego, zorganizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Celem spotkania była dyskusja na temat roli i miejsca młodzieży w mieście, gminie i powiecie piskim, zachęcenie uczniów do działania w Samorządach Uczniowskich oraz w środowisku lokalnym, a także poznanie stanowiska władz na temat roli młodzieży w życiu społeczności lokalnej i możliwości ich udziału w inicjatywach podejmowanych przez nasze władze.
Dziękujemy II Liceum Ogólnokształcącemu za zaproszenie i umożliwienie uczestnictwa w tak wartościowym spotkaniu!
Skip to content