Nauka komunikowania i wyrażania swoich myśli

Nauka komunikowania i wyrażania swoich myśli

W klasie czwartej odbyliśmy zajęcia, których celem było stworzenie przestrzeni do tego by w bezpiecznej atmosferze porozmawiać o tym co uczeń myśli, a także, jeśli ma ochotę słuchać, by powiedzieć mu co myśli nauczyciel. Rozmawialiśmy o osobistych doświadczeniach i o hipotetycznych sytuacjach. Podczas zajęć nie było miejsca na ocenianie, na dobrze/źle. Było za to miejsce na osobiste przekonania, różnice punktów […]

Wiersz w pudełku

Wiersz w pudełku

Wiersz można czytać, omawiać, ilustrować. A pierwszoklasiści postanowili wiersz schować do pudełka. Dzieci lubią tworzyć, dlatego chętnie i z wielką starannością wykonały pudełka. W środku znalazły się własnoręcznie wykonane postaci, przedmioty i rysunki związane z omawianym wierszem. Uczniowie chętnie prezentowali zawartość swoich pudełek w klasie i dzielili się wrażeniami po wykonaniu pracy.

Budowanie relacji połączone z nauką

Budowanie relacji połączone z nauką

Kiedy myślimy o rozwoju naszych uczniów, widzimy jak ważne są dwa aspekty: budowanie więzi i nabywanie umiejętności. Aspekty te ściśle się ze sobą łączą. Bo przecież widzimy, że uczeń, który czuje się akceptowany w środowisku szkolnym, a co się z tym wiąże rozwija się w przyjaznym, a także bezpiecznym otoczeniu, z radością „biegnie” odkrywać świat. Ma w sobie przestrzeń do […]

Skip to content