Rozbudowujemy się!

  Przed inauguracją nowego roku szkolnego PSP przygotowuje dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na zajęcia sportowe i dydaktyczne. Wreszcie nasza szkoła będzie dysponowała własną salą do zajęć sportowych i oddzielnym pomieszczeniem świetlicowym. Dodatkowo najmłodsi uczniowie zostaną przeniesieni do nowo wyremontowanej części budynku.  

Skip to content