Tworzę wyrazy

Tworzę wyrazy

Na tablicy napisałam literki. Poprosiłam by z nich dzieci ułożyły wyrazy. Kilka powiedzieliśmy głośno. Potem sami pisali swoje na kartkach. Na dywanie wędrowali i w parach wymieniali się pomysłami, czytali wyrazy kolegi lub koleżanki, udzielali sobie informację zwrotną. Jak oni pracowali podczas tej lekcji…

Skip to content