KONKURS PLASTYCZNY „PRZYDOMOWE INSTALACJE MAGAZYNOWANIA I ODZYSKU WODY”

KONKURS PLASTYCZNY „PRZYDOMOWE INSTALACJE MAGAZYNOWANIA I ODZYSKU WODY”

KONKURS PLASTYCZNY „PRZYDOMOWE INSTALACJE MAGAZYNOWANIA I ODZYSKU WODY”  Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu Plastycznego „Przydomowe instalacje magazynowania i odzysku wody” jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu, 12-200 Pisz,  ul. A Mickiewicza 41. Konkurs organizowany jest zgodnie z obszarem priorytetowym „Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody” realizowanym w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu w roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu „EKOPRACOWNIA” Konkurs adresowany […]

Dzisiaj odwiedzili nas szczególni Goście. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wspólnie z p. Kasią zaprosili nas do uczestnictwa w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Już nie możemy się doczekać.

Skip to content