Aktualności
KONKURS PLASTYCZNY „PRZYDOMOWE INSTALACJE MAGAZYNOWANIA I ODZYSKU WODY”

KONKURS PLASTYCZNY „PRZYDOMOWE INSTALACJE MAGAZYNOWANIA I ODZYSKU WODY”

UDOSTĘPNIJ

KONKURS PLASTYCZNY
„PRZYDOMOWE INSTALACJE MAGAZYNOWANIA I ODZYSKU WODY”

 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Przydomowe instalacje magazynowania i odzysku wody” jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu, 12-200 Pisz,
   ul. A Mickiewicza 41.
 2. Konkurs organizowany jest zgodnie z obszarem priorytetowym „Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody” realizowanym w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu w roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu „EKOPRACOWNIA”
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Tematyka i cel konkursu

 1. Konkurs ogłoszony jest pod nazwą „Przydomowe instalacje magazynowania i odzysku wody”.
 2. Tematem przewodnim konkursu jest oszczędzanie wody. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące postawy sprzyjające oszczędzaniu zasobów wodnych i   eliminowanie postaw negatywnych związanych z  jej marnowaniem.
 3. Celem konkursu jest:  

      Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie:

 • przeciwdziałania marnowaniu wody. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.
 • Uświadomienie konieczności właściwego gospodarowania zasobami wody
  i podejmowanie działań służących jej oszczędzaniu, a w związku z tym zmianę nawyków poprzez wprowadzenie w życie odpowiednich zasad.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych: kreatywności i dostrzegania rzeczywistości.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej: w dowolnej technice, np. (malarstwo – farby, pastele olejne, pastele suche, kredki, węgiel rysunkowy, kolaż lub inne),  w formacie: A2, A3 lub A4.
 2. Prace muszą dotyczyć ściśle tematyki konkursu.
 3. Treść prac powinna ukazywać: konieczność oszczędzania zasobów wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie.
 • działania, które mogą przyczyniać się do oszczędności wód,
 • skutki nadmiarowego zużywania zasobów wody.
 1. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Praca może mieć tylko jednego autora.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 4. Konkurs jest organizowany dla trzech grup wiekowych:
 • klasy I – II,
 • klasy III- IV,
 • klasy VI- VIII.
 1. Praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie:
         nazwę konkursu: Konkurs Plastyczny pn. „Przydomowe instalacje magazynowania i     
         odzysku wody , imię i nazwisko autora pracy, klasę, tytuł pracy.

Szczegółowy regulamin konkursu.

Skip to content