GIMP

UDOSTĘPNIJ

Przetwarzanie obrazu w programie Gimp

GIMP (GNU Image Manipulation Program) jest to bezpłatny program do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Dostępny jest dla wielu platform systemowych, początkowo opracowany dla systemów rodziny Unix, później używany dla Windows i OS Mac. Pierwsza wersja Gimpa powstała w 1995 roku stworzona przez Spencera Kimballa i Petera Mattisa. Przez kilka lat pozostawał na etapie wersji beta, stabilną wersję 1.0 osiągnął w roku 1998.

Gimp przez wielu uważany był za program trudny w obsłudze i niestabilny, obecnie stanowi doskonałą alternatywę dla kosztownych programów komercyjnych. Program posiada duże możliwości w zakresie tworzenia grafiki i obróbki zdjęć i jest stale rozwijany.

Wilber (maskotka programu)

 • selekcja (zaznaczenie),
 • ścieżki (krzywe Beziera),
 • warstwy (mogą się one wzajemnie przekształcać)
 • narzędzia do pozycjonowania kursora: siatka, linijka, prowadnica i miarka
 • narzędzia do malowania: pędzel, ołówek, stalówka, areograf i gumka
 • narzędzie do wypełnienia kolorem lub deseniem
 • narzędzia do skalowania, kadrowania, przesuwania, obracania, ścinania i nadania perspektywy
 • narzędzia związane z tekstem
 • zestaw filtrów

Widok obrazu można powiększać 256-krotnie.

Występujący w Gimpie format XCF – zapisuje wszystkie informacje o grafice – warstwy, maski i ścieżki. Podczas pracy nad projektem poleca się stosowanie formatu XCF, a dopiero po ukończeniu zapisanie w innym formacie, w zależności od przeznaczenia.

INSTALACJA PROGRAMU

W pierwszej kolejności instalujemy bibliotekę GTK, niezbędną do uruchomienia Gimpa. Wybieramy opcję Full Installation, a jeśli program się nie uruchomi i wyświetli się komunikat o błędzie czcionek należy odinstalować GTK i zainstalować ponownie bez części GTK – Wimp.

Kolejny krok to instalacja Gimpa – pozostawiamy domyślną opcję instalacji (pełna instalacja). Dodatkowo można zainstalować pakiety wzbogacające np. o narzędzia animacyjne (GAP).

Program możemy pobrać ze strony www.gimp.org

Skalowanie rysunków

Skalowanie polega na przekształceniu obrazu w taki sposób, aby otrzymać plik o mniejszych rozmiarach.  Poprzez wykonanie czynności skalowania rysunku nauczymy się pomniejszać i powiększać widok obrazu.

Skalowanie wykonujemy wybierając opcję OBRAZ, a dalej SKALUJ OBRAZ. Pojawi się nam okno dialogowe (Skalowanie Obrazu), które umożliwia wybór jednostki zawierającej wymiary obrazu:

nowa szerokość i wysokość
współczynniki X i Y (domyślnie są połączone w wyniku czego skalowanie jest proporcjonalne, można je rozłączyć klikając przycisk przypominający spinacz).

 W momencie dokonania zmian, przystępujemy do zakończenia operacji, wystarczy nacisnąć przycisk OK. Pozostanie jeszcze zapisanie obrazu. Z menu PLIK wybieramy ZAPISZ JAKO, określamy folder docelowy, podajemy nazwę zatwierdzając przyciskiem OK.
 Jeżeli zamierzamy wykonać miniaturki to najlepiej skorzystać z jak największego oryginału. Jednorazowe przeprowadzenie operacji skalowania obrazu np.: 500 x 800 do rozmiaru 250 x 400 odda nam obraz bardziej ostry obraz niż wielokrotnie przeskalowany stopniowo z większej szerokości na mniejszą np.: z 500 na 450, z 450 na 400, z 400 na 350 i tak dalej; w wyniku takiej operacji otrzymamy obraz o dużo gorszej jakości.


Kadrowanie – zmiana rozmiaru

Kadrowanie to wycięcie z pierwotnie obserwowanego obrazu jego fragmentu w celu uzyskania najlepszego kadru.

1) Rozpoczynamy od otworzenia pliku, z którego będziemy korzystali Plik → Otwórz. Pojawi się nam okno „Otwieranie obrazu” z lokalizacją naszego pliku i podglądem, gdzie dokonamy wyboru (w naszym przypadku będzie to kwiat.jpg)
2) Następnie wybieramy NARZĘDZIA → NARZĘDZIA PRZEKSZTAŁCANIA → KADROWANIE I ZMIANA WYMIARÓW.

3) Na ekranie pojawi się okno „Kadrowanie i zmiana wymiarów”, a w oknie gdzie mamy wyświetlony obraz pojawią się czarne kwadraciki, które posłużą do wyboru obszaru jaki wybierzemy. Kwadraciki po lewej stronie (górny i dolny) odpowiadają za przesuwanie selekcji, a kwadraciki z prawej strony za zmianę jej rozmiarów. Obraz możemy dowolnie modyfikować także poprzez wprowadzenie wartości liczbowych w wyświetlonym oknie („Kadrowanie i zmiana wymiarów”) wpisując określoną szerokość i wysokość. Gdy operację uznamy za zakończoną wybieramy przycisk ZMIEŃ ROZMIAR, potwierdzając dokonanie zmiany.
4) Kolejnym krokiem jest spłaszczenie obrazu, wybieramy OBRAZ → SPŁASZCZ OBRAZ, dokonujemy zapisu i zamykamy. Efekt końcowy to uzyskanie obrazu o dowolnych proporcjach i wymiarach.


Warstwy

Na początek – obraz przygotowany w Gimpie składa się z warstw, które stanowią pewnego rodzaju przezroczystą folię, na której będziemy rysować. Stworzony rysunek w fazie początkowej zawiera przynajmniej jedną warstwę stanowiącą tło.

Przy pracy nad warstwami potrzebujemy okna dialogowego – WARSTWY (Ctrl+L).

Niezależnie od ilości warstw, ta zaznaczona w danym momencie będzie naszą warstwą aktywną, nie możemy wybrać jednocześnie kilku warstw, możemy je scalić w jedną, ale należy pamiętać, że taka operacja jest nieodwracalna.

Różne cechy warstw:

Nazwa

Przydatna okaże się w momencie kiedy mamy do czynienia ze złożonymi obrazami. Okno dialogowe warstw wyświetla miniaturkę każdej użytej warstwy, kiedy będą podobnie wyglądać, a może się tak zdarzyć, że odróżnienie ich bedzie trudne.
W takim przypadku musimy nadać nazwę każdej warstwie(dowolnie wybrany przez nas napis z lewej strony)
Wskazana jest unikalna nazwa. W momencie powtórzenia nazwy, druga z nich otrzyma przyrostek #2.

Rozmiar

Program nie daje nam innej możliwości niż stworzenie warstwy w kształcie prostokąta, nie oznacza to jednak, że będzie ona widoczna w tym kształcie (część pikseli warstwy może być przezroczysta, pozwala nam to na umieszczenie obrazu o dowolnym kształcie). Rozmiar poszczególnych warstw może się różnić od rozmiaru rysunku. Warstwa ma ograniczony zasięg poprzez wymiar i kształt

Położenie na stosie warstw

Nasze warstwy położone są jedna na drugiej, kiedy zachodzą na siebie to górna warstwa przysłania dolną.
Oprócz tła, każdą z warstw można przesuwać z góry na dół i odwrotnie.

Widoczność

Warstwa może być widoczna lub niewidoczna. Dzięki zmianie widoczności możemy obejrzeć rysunek bez elementów, które mogą być niewidoczne; natomiast przy sterowaniu widocznością mamy możliwość wybrania kilku warstw w celu wykonania na nich operacji łączenia lub wyrównania.

Grupa warstw przesuwanych

Położenie pewnych warstw może być bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku gdy ich zawartość składa się na jeden element, dlatego też ważne jest aby takie warstwy były przesuwane razem.

Tryb przenikania

Właściwości – tryb i krycie zarządzają wzajemnym przenikaniem warstw. Krycie wyrażone procentowo określa stopień przezroczystości warstwy. Tryb warstwy ustala sposób modyfikacji przez piksele wyglądu obrazu (mamy 15 różnych trybów).

Maska

Maska warstwy stanowi oddzielny obraz, który jest związany z poszczególną warstwą. Przysłonięcie części warstwy stanowi zadanie maski.

Dodawanie warstw i usuwanie

Dwie operacje pozwalają nam na pojawienie się w rysunku nowej warstwy, jest to:

—> NOWA WARSTWA i DUPLIKUJ  WARSTWĘ.

Znajdziemy je w menu WARSTWA → gdzie możemy wybrać NOWA WARSTWA lub ZDUPLIKUJ WARSTWĘ, a także w oknie dialogowym warstw.

Nowa warstwa jak sama nazwa wskazuje powstaje od początku, natomiast duplikowanie warstwy stworzy nam kopię warstwy aktywnej.

Operację usunięcia warstwy wykonamy przy użyciu przycisku z ikoną kosza, który znajdziemy w dolnej części okna warstw; usunięta zostanie bieżąca warstwa. Jeśli niepotrzebnie usuniemy warstwę, po prostu chociażby przez pomyłkę, możemy cofnąć operację poprzez użycie Cofnij (Ctrl+Z). 

——— ——————- ———— ——————————– —————- ———————-

PRAKTYKA

1) Rozpoczynamy od otworzenia pliku z którego będziemy korzystali

Plik -> Otwórz, wybieramy (roza.jpeg).

Nasze zadanie polegać będzie na wycięciu ze zdjęcia róży i przedstawienie jej na innym tle.

Pracę wykonujemy na poszczególnych warstwach.

Z narzędzi po prawej stronie wybieramy „nożyczki” ZAZNACZANIE KSZTAŁTÓW W OBRAZIE i obrysowujemy nasza różę (zaznaczamy za pomocą kropek).
Pamiętajmy o miejscu początkowym i zakończeniu, które powinno spotkać się w tym samym punkcie końcowym.
Jeśli po kliknięciu na rysunku nasze zaznaczenie zamieni się na „falujące” kreseczki, będziemy mogli przystąpić do kolejnego etapu.

2) Teraz należałoby przygotować nowy obraz (Plik -> Nowy) o wymiarach 1024×800. Następnie utworzyć w nim nową warstwę (Warstwa -> Nowa warstwa) o nazwie „war1„,zaznaczając przezroczystość.
Korzystając z narzędzi WYPEŁNIENIE GRADIENTEM KOLORU wybieramy zielone tło.

3) Kolejny etap to nowa warstwa o nazwie „war2” do niej skopiujemy naszą różę

(na zaznaczonym kształcie z pkt.1 klikamy prawym przyciskiem od myszy, pojawi sie menu z którego wybieramy EDYCJA , a nastepnie SKOPIUJ;
następstwem tej operacji będzie podobna na warstwie „war2” EDYCJA -> WKLEJ)

4) W efekcie końcowym otrzymujemy różę na nowym tle.
Nasza praca była podzielona na warstwy na których kolejno przeprowadzano inne operacje. Dało nam to szerokie możliwości przetwarzania naszego obrazu na poziomie każdej z warstw. 
TEKST – DODAWANIE NAPISÓW

W celu dodania napisu do rysunku wykorzystujemy NARZĘDZIA wybierając TEKST i klikając w dowolne miejsce na obrazie.

W oknie, które pojawi się na ekranie należy wprowadzić treść napisu jaki chcemy uzyskać na naszym obrazie, kończymy wybierając ZAMKNIJ.

W oknie dialogowym, opcje narzędzia ustalimy wielkość liter, czcionkę i dokonamy wyboru dodatkowych atrybutów.

PRAKTYKA

I tak na początek zrobimy nowy obraz o wymiarach 250 x 250.

 • wybieramy gradient i tworzymy tło
 • wybieramy narzędzia tekstowe i zaznaczamy miejsce obrazu.
 • wpisujemy wyraz „Tekst”. Zamykamy okno – mamy nową warstwę o nazwie „Tekst”, a na niej umieszczony napis. Jeśli chcemy uzyskać napis w kolorze przechodzimy do okna opcje narzędzia, w którym ustalamy kolor czcionki.
 • Kolejny krok to kolejny napis i warstwa.

 

Na kolejnych warstwach należy umieścić dalszy ciąg tekstu wybierając kolor, czcionkę i rozmiar.

Korzystając z opcji WARSTWA –> wyrównaj widoczne warstwy, centrujemy w poziomie i rozkładamy w pionie. Efekt końcowy to nowy obraz z napisem „Tekst w programie GIMP”

Napisy możemy dowolnie modyfikować, wycinać, obramowywać, dodawać gotowe efekty.FILTRY I EFEKTY

Najchętniej używanymi narzędziami w programach graficznych są filtry i efekty specjalne.

Filtry dzielimy na:

 • filtry korygujące (retusz fotografii)
 • filtry stylizujące (technika malarska)
 • filtry deformujące (modyfikacja powierzchni obrazu)
 • Script-Fu (przekształcenia grafiki)

Narzędzia „Script-Fu” to wiele efektów związanych z animacją i edycja tekstów, więc wykonanie przekształceń trwa tutaj dłużej niż działanie filtrów.

PRAKTYKA

1) Korzystamy ze zdjęcia (morze.jpeg) Plik -> Otwórz, następnie zmieniamy wymiary na 250×250 (Oraz -> Skaluj obraz). Przechodzimy do operacji SCRIPT-FU -> OZDOBIENIA -> DODAJ KRAWĘDŹ.

 W oknie podajemy:

 • grubość krawędzi poziomych i pionowych 5,
 • kolor niebieski
 • przyrost koloru 1.

Po wykonaniu efektu – obraz spłaszczamy za pomocą OBRAZ -> SPŁASZCZ OBRAZ i zapisujemy do pliku. 

Jeśli sprawdzimy wymiary naszego obrazka – okaże się, że zwiększył sie o wymiar ramki. W miejsce naszej krawędzi możemy wybrać opcję „STARA FOTOGRAFIA” w wyniku której otrzymamy nowy obraz. W programie bowiem mamy do dyspozycji wiele zaawansowanych przekształceń udostępnionych pod nazwa „Script-Fu”. 

2) Teraz zajrzymy do FILTRÓW, otwieramy (auto.jpeg). Z narzędzi wybieramy FILTRY -> ZNIEKSZTAŁCENIA -> MOZAIKA i mamy już nowy obrazek.

To tylko część możliwości zastosowania filtrów, wykorzystamy dla porównania jeszcze jeden:

FILTRY -> WYKRYWANIE KRAWĘDZI -> NEON.

Skip to content