FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

UDOSTĘPNIJ

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu”

 

Celem projektu jest: W okresie 01.08.2020r-30.06.2022r: podniesienie szans edukacyjnych, nabycie / wzrost kompetencji i umiejętności kluczowych 28 uczniów (8K/20M) Prywatnej SP w Piszu poprzez realizację warsztatów i wyjazdów rozwijających umiejętności uniwersalne oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń z wykorzystaniem TIK, nabycie / podniesienie kompetencji i kwalifikacji dydaktyczno-metodycznych kształtujących umiejętności uniwersalne oraz podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK 9 nauczycieli (7K/2M) ww. szkoły oraz nabycie / podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 20 rodziców (13K/7M), podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK (doposażenie placówki)”

Link do realizacji projektu

Dofinansowanie projektu z UE: 239 531,78zł

Skip to content