LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

UDOSTĘPNIJ
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu zakupiła już 60% sprzętu i wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. #LaboratoriaPrzyszłości

W grudniu 2022r. sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości dotarł już do naszej szkoły i z pewnością uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na obowiązkowych zajęciach. Zgodnie z wymogami oznakowaliśmy sprzęt i udostępniliśmy go nauczycielom oraz uczniom. Mamy nadzieję, że będzie źródłem wielu inspiracji.

Skip to content