MISJA I WIZJA

UDOSTĘPNIJ

   

Wartości, na których budujemy naszą szkołę, to bezpieczeństwo, szacunek i akceptacja. Pragniemy, aby były one widoczne we wszystkich naszych działaniach i relacjach, zarówno tych, które obejmują uczniów, jaki i rodziców oraz nauczycieli.

   Naszym celem jest ciągły rozwój i uczenie się, dzięki którym nieustannie będziemy mogli się dostosowywać do potrzeb naszych uczniów i zmieniającego się środowiska. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, z jaką wiąże się nasza praca, chcemy ciągle się doskonalić i sumiennie wywiązywać ze swoich obowiązków.

   Pragniemy, by wszystkie nasze działania miały na uwadze dobro dziecka. Naszym celem jest wszechstronnie wykształcony, ciekawy świata, otwarty na zmiany, nowe doświadczenia i innowacje młody człowiek. Stawiamy na kreatywność, umiejętność współpracy w grupie i skutecznego uczenia się. Fundamentem wszystkich tych cech i umiejętności zawsze powinny być szacunek i akceptacja wobec innych i samego siebie.

Skip to content